Gode Boliger er et Oslo-basert eiendomsselskap med formål om å levere verdiskapende prosjekter av høy kvalitet som står i samspill med omgivelsene de befinner seg i. Gode Boliger har vekstambisjoner og er stadig på utkikk etter nye prosjekter og eiendommer som trenger videreutvikling. Slik navnet indikerer, har selskapet primærkompetanse innen boligsegmentet. Satsningsområdet vårt er utvikling i en tett- og urban kontekst, samt sentrums- og stasjonsnære områder i Stor-Oslo og omegn. For øyeblikket er Gode Boliger aktive i Oslo, med ferdigstilte- og pågående prosjekter i bydelene Sagene, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Gamle Oslo.

Med omgivelsene i fokus og kvalitet som formål

godeboliger

Som boligutvikler har vi tro på at kvalitets-boligen ikke kan skapes som et standardisert og anonymt produkt. Kvalitet skapes i krysningspunktet mellom behov, funksjon, design, godt håndverk, utmerket materialitet og kunnskap til nærmiljøet. Eksepsjonell arkitektur og utførelse er selve kjernen i vårt utviklingsprogram. Gode Boligers prosjekter har et langtids-perspektiv. Vi leverer robuste og fleksible bygg med tidløst design, fordi vi mener holdbarhet er essensielt for å oppnå målet om en bærekraftig byutvikling.

For oss handler ikke kvalitet bare om å optimalisere plass og fasiliteter, men om å optimalisere selve stedet vi utvikler. Steder trigger sanser, frembringer følelser og påvirker hvordan vi har det både fysisk og psykisk. Et sted vi tilbringer store deler av livet, er hjemme, i boligen. Godt design i kombinasjon med materialitet og gjennomtenkte løsninger for bygg og rom skaper gode boforhold. Derfor har vi troen på at ved å skape gode boliger er man med på å skape rammeverket for gode liv. Med stedet i fokus, ønsker Gode Boliger å levere kvalitetsrike prosjekter som skaper verdi for kunden, brukerne og bybildet.