Bjerregaarden

godeboliger

Bjerregaarden (St.Hanshaugen)

I Bjerregaardsgate skal det etableres ny bygård ut mot gate med ni gjennomgående leiligheter, alle med gjennomlys og soverom vendt mot stille side. Ytterligere etableres det et felles beboer hus til bruk for sammenkomster og andre aktiviteter som kan fremme naboskap. Infill-prosjektet fortetter skånsomt ved å komplettere gaterekkens ellers regulære karréstruktur med design, skala og høyder tilpasset tilliggende bygg. Prosjektet løser en rekke problemstillinger tilknyttet logistikk og fellesbehov, og vil supplere beboere med spennende innvendige- og utvendige fellesarealer, samt grunnleggende elementer som eiendommen i dag mangler.

Type

Infill, Leilighetsbygg

Ferdigstillelse

Planlagt ferdigstilt perioden 2024-25

Arkitekt

Reiulf Ramstad Arkitekter

Entreprenør

N/A

Status

Godkjent rammetillatelse

godeboliger

* Render

godeboliger

* Render

godeboliger

godeboliger

godeboliger